Voor deze website gelden de volgende gebruiksvoorwaarden (disclaimer).

Aansprakelijkheid
Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van de website is van niet-deskundige en geheel vrijblijvende aard. Het gebruik van de website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de website, is geheel voor eigen risico.

Vergelijking
Deze website geeft een vergelijking van producten (met name spaarrekeningen en aanverwante financiele producten). De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals direct onder het overzicht is vermeld. De vergelijking is mogelijk niet volledig. De getoonde producten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

Website geen bemiddelaar
De getoonde informatie over de producten betreft algemene, indicatieve informatie danwel advertentieruimte van derden. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Voor de getoonde producten, diensten of adviezen geldt dat de uitgever van de website hier niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld. De uitgever van de website toont slechts advertenties van derden en is geen (financieel) dienstverlener, aanbieder en/of bemiddelaar van producten. Enige aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende derde.

Copyright
De website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website.

Privacy
Deze website maakt gebruik van en plaatst mogelijk cookies op uw computer. Wilt u dit niet, verlaat dan de website. Lees meer over cookies.

Op de website geven externe advertentiebedrijven advertenties weer. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie zoals cookies (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geinteresseerd bent.

26/01/10, Algemeen